Assessment centrum - odborná pomoc ve vyhledávání a přijímání zaměstnanců

Co Vám služba nabízí

Tato poradenská služba vychází z metody Assessment centra (AC), které je jednou z metod výběru zaměstnanců. Jedná se o důkladné posouzení profesionálních a lidských kvalit a kapacit/potenciálu uchazeče. 

Metoda umožňuje již během výběrového řízení podrobně prověřit konkrétní schopnosti a dovednosti kandidátů, identifikovat jejich silné a slabé stránky, reakce a způsoby chování. Tato služba vnáší objektivitu do rozhodování o obsazení pozic. Assessment centrum Vám pomáhá vybrat přesně takové pracovníky, jaké potřebujete.

Přínosy služby

  • Konkrétní obsah je vždy šitý na míru Vaší firmě a obsazované pozici (jednotlivé postupy jsou navrženy na základě žádoucího profilu výkonových, osobnostních, sociálních a manažerských kvalit potřebných pro výkon dané pracovní pozice).
  • Skladba a výběr metod vychází vždy z popisu a klíčových kompetencí pozice.
  • Svým osobnostním potenciálem kandidáti odpovídají požadavkům Vašeho zadání.
  • Pro kompletní psycholog. a profesní diagnostiku používáme jedinečné know-how.
  • Realizace je vždy pod odbornou garancí specialisty, zkušeného odborníka v oblasti psychologie osobnosti, což zvyšuje spolehlivost a objektivitu finálního výběru uchazeče.
  • Identifikujete a ověříte optimální modely chování - např. prodejní dovednosti, schopnost vedení týmu (leader), týmovou spolupráci aj.
  • Poznáte možnosti pro pracovníkův další růst a rozvoj.
  • Budete znát rizika chování pracovníka ve vztahu k jeho práci, k týmu či v zátěži.