Development centre

Co Vám kurz nabízí

Development Center se zabývá posouzením potencionálu a rezerv kmenových zaměstnanců, efektivním rozvojem jejich profesních dovedností. Odhaluje silné a slabé stránky pracovníků z hlediska kompetencí. Využíváme modelové situace sledující různé pracovní náplně a které jsou zaměřené na další rozvoj, skupinové situace k podpoření týmovosti, psychologicko-profesní testy.

Přínosy kurzu

- Absolventi obdrží individuální zpětnou vazbu.
- Osvojí si vypracování rozvojového plánu osobnost i(silné stránky, motivace, osobní cíle) Dokáže odhalit na rezervy a určit směr pro další rozvoj na konkrétní pozici.
- Je výchozím bodem v komunikaci mezi HR oddělením, manažerem a účastníkem.