Emoční inteligence ve firemní praxi

Co Vám kurz nabízí

Kurz emoční inteligence je určen všem, kdo mají zájem lépe využívat a zvládat svůj emoční potenciál. Zvýšení emoční inteligence vede přímo ke zlepšení vnímání reality, a tím zvýšení odpovědnosti a schopnosti motivace a sebemotivace. Kurz tedy přináší pochopení základních mechanismů lidského chování a je tak užitečným nástrojem pro lepší komunikaci s lidmi kolem nás - se spolupracovníky, klienty, nadřízenými či podřízenými, ale i s našimi partnery a dětmi.
Poznání našich emočních návyků a pochopení vnitřních motivací, jež nás vedou k reakci a chování - to je způsob, který umožňuje rychlou změnu k lepšímu.

Přínosy kurzu

- Navýšení schopnosti motivovat sebe a ostatní.
- Porozumění základním nástrojům pro práci s emocemi - možnosti motivace a výchovy k uvědomění si odpovědnosti a jejímu převzetí.
- Pochopení zdroje konfliktů na instinktivní úrovni jako základu pro kultivaci mezilidských vztahů.
- Vědomí principu odpovědnosti ve firemním prostředí.
- Porozumění vnitřním motivům.
- Změna vnitřního postoje, rozpoznání nezralých a závislých způsobů naplnění potřeb u sebe i u druhých.
- Vědomí osobního potenciálu a jeho využití pro profesní rozvoj.
- Základ nového návyku pro funkční řešení emočně náročných situací.
- Vědomí svých vzorců, které v komunikaci používám, co mi pomáhá a či neprospívá.