Enneagram interview

Co Vám kurz nabízí

- Rozšíření  osobnostního potenciálu s využitím typologie osobnosti, uvědomění cílů, hledání vlastních cest a řešení, sebeřízení a sebemotivace.
- Typizační rozhovor umožňující určit silné a stránky osobnosti. Rozšíření  osobnostního potenciálu s využitím typologie osobnosti, uvědomění cílů, hledání vlastních cest a řešení, sebeřízení a sebemotivace. 
- Enneagram je dynamická typologie osobnosti umožňující poznat naše vzorce chování, myšlení a prožívání; pomáhá pochopit motivy jednání a konfliktů; v kombinaci s dalšími různými přístupy nabízí efektivní možnost změny a hlubší sebepoznání.

Přínosy kurzu

- Přináší efektivní změnu v rozvoji kvality života
- Umožní poznání svých návyků v rovině myšlenkové, emoční a jejich projevů v chování
- Odkryjete své dary, vaše přirozené kvality a schopnosti
- Objevíte poznání příčin konfliktů, destruktivních emocí a  najdete směr  jak z „toho"