Firemní kultura a výkon zaměstnanců

Co Vám kurz nabízí

Pochopíte  základní principy a pravidla tvořící obecnou firemní kulturu a  kulturu své firmy či týmu, analyzovat firemní kulturu a hodnoty firmy.

- Uvědomění si, co je základem loajality a hrdosti zaměstnanců a jak je možné to měnit, význam vize z hlediska firemní kultury a možnosti, jak s ní v praxi pracovat,
- Osvojíte si principy změn, jaká je lidská reakce na negativní změnu (interní i externí) a jak s ní pracovat.
- Názorné příklady různých firemních kultur.

Přínosy kurzu

- Naučíte se připravit strukturu komunikace změny,dostane podněty a nástroje ke společnému vytváření etických principů a hodnot v konkrétní společnosti.
- Získáte profesionální základ  problematiky firemní kultury, jak s ní pracovat,ovlivňovat.
- Poznáte jednotlivé typy a formy firemní kultury.