Individuální a partnerské poradenství

Individuální poradenství - podpora v náročných životních situacích, zvládání krizových stavů, práce s emocemi (úzkost, smutek, pocity méněcennosti) aj. Dále orientace na výchovu a pomoc rodičům ve zvládání svých ratolestí.