Komunikace v obchodní praxi

Co vám kurz nabízí

Na vystupování a výkonu obchodníků a prodejců leží zodpovědnost za obchodní úspěch firmy. Kurz Vás provede zásadami efektivní obchodní komunikace. Naučíte se, jak používat komunikaci ve prospěch splnění svých cílů. Osvojíte si možnosti, jak pracovat s novými znalostmi a dovednostmi při obchodním jednání. Praktickými nácviky získáte sebejistotu při zvládání konfliktních situací v praxi.


- Základní techniky prodejních dovedností.
- Hlavní faktory úspěšného obchodování.
- Komunikační dovednosti.
- Pravidla a zákonitosti prodejního rozhovoru.
- Styly a role osoby prodejce.
- Typy klientů, jejich potřeby a motivy.

Přínosy kurzu

- Naučíte se základní principy ovlivňující interpersonální komunikaci.
- Zvládnete v praxi zákonitosti prodeje.
- Naučíte se výborně prezentovat sami sebe.
- Procvičíte si nejefektivnější techniky prodeje.
- Porozumíte psychologickým aspektům procesu obchodního jednání.
- Osvojíte si vyjednávací techniky a taktiky.
- Naučíte se efektivně komunikovat při prodejním styku, empaticky a přiměřeně reagovat na konkrétní situace.