Koučování firemní - rozvoj klíčových lidí

Co Vám kurz nabízí

Koučování umožňuje podívat se na problémy jinak, než jsme byli zvyklí a objevit nové příležitosti a nové možnosti řešení.
Koučování je pomoc v orientaci jedince v jeho současné situaci a odhalení příčin pracovního problému či situace, ve které se nachází.

- Pomáhá rozvinout skrytý potenciál osobnosti, rozvíjí kreativitu, přináší radost učit se nové věci a zlepšuje tuto schopnost, umožňuje  hledání cest ke zvýšení výkonnosti a dosažení cílů za aktivní podpory s cílem maximalizovat jeho očekávané přínosy.

Přínosy kurzu

- Rozvoj vztahů a rozvoj vlastností patří k dobrému manažerovi a dá vám do rukou praktické nástroje pro systémové vedení lidí.
- Umění analýzy potřeb pracovního týmu (také individuálně), umění vést takovým způsobem, aby se učili novým věcem a byli samostatní, odpovědní, motivovaní a výkonní.
- To vede k růstu profesionality firmy, konkurenceschopnosti, rozvoji schopností a odbornosti zaměstnanců.
- Koučování je vhodné ve firmě aplikovat např. při plánování, organizaci, kontrole, personalistice, logistice, stanovení a plnění obchodních cílů.