Koučování individuální - rozvoj klíčových lidí

Co Vám kurz nabízí

Koučování je nástroj pro rozvoj manažerských i zaměstnaneckých kompetencí.

- Koučování umožňuje podívat se na problémy jinak, než jsme byli zvyklí a objevit nové příležitosti a nové možnosti řešení.
- Koučink uvolňuje potenciál člověka a umožňuje maximalizovat jeho výkon.
- Sám o sobě neučí, pomáhá učit se
- Pracuje s potenciálem člověka: jak ho odhalit, uvolnit, správně nasměrovat a využít

Přínosy kurzu

- Záměrem individuálního koučinku je lepší porozumění sebe sama.
- Získat profesionální zpětnou vazbu na svůj reálný pracovní výkon.
- Možnost probírat pracovní problémy s nezaujatým odborníkem.
- Oporu a jistotu, že „na to" nejste sami.
- Individuální rozvoj dovedností.
- Posílení sebedůvěry i odborných kompetencí v oblasti komunikace,
- Řízení.
- Zlepšení komunikace v týmech.
- Identifikace neefektivního profesního chování a nahrazení chováním efektivním.
- Zvýšení kapacity a výkonu zaměstnance.
- Efektivní zvládání stresových situací
- Prevence proti vyhoření.