Koučování základní kurz

Co Vám kurz nabízí

V kurzu si zájemci osvojí základní přehled o tom co je a co není koučování, jaké jsou základní principy koučinku a základní nástroje, které se v koučování dají ihned použít.

Přínosy kurzu

- Po ukončení kurzu dokáží účastníci  porozumět metodě a přínosu koučování, rozpoznat rozdíly mezi koučováním a ostatními nástroji osobního rozvoje, definovat koučování, aplikovat základy techniky výkonového koučování dle modelu GROW.
- Kurz propojuje vědomostní znalosti s praktickým nácvikem koučování ve dvojicích  a sebekoučování. Kurz používá metodu GROW.