Kurz pro recepční, asistentky, sekretářky

Co Vám kurz nabízí

Recepční je často prvním člověkem, se kterým se ve firmě setkáváme a podle kterého si uděláme obrázek o celé firmě. Proto každá prosperující a úspěšná organizace věnuje důležitou pozornost recepčním. V kurzu si účastnici osvojí základní dovednosti potřebné pro úspěšný profesionální výkon na této pozici.

- Naučíte se nastavit systém, jak efektivně předávat informace a skvěle působit na druhé.
- Zjistíte, kde vznikají nedorozumění a problémy v komunikaci a jak s touto situací pracovat.
- Navýšíte sebedůvěru při jednání a komunikaci.
- Naučíte se působit profesionálně a zajišťovat efektivnější komunikaci.

Přínosy kurzu

- Absolventi kurzu získají ucelený návod na to, jak efektivně plnit své úkoly.
- Naučí se věcně, přesně, zdvořile a bez zbytečných časových ztrát komunikovat po telefonu, základy business pravidel společenského chování, lépe organizovat svoji práci, pečovat o svůj zevnějšek a aktivně přispívat k vytváření jednotné firemní kultury a image celé firmy.
- V kurzu se také seznámíte se zásadami telefonní a osobní komunikace recepčních s klientem, ale i s kolegy na pracovišti a rozšíříte si další dovednosti potřebné pro profesionální zvládání této pracovní pozice.