Lektorské dovednosti I. a II.

Co Vám kurz nabízí

Komplexní vzdělávací program nabízí těm, kteří již působí v oblasti vedení lidí, vzdělávání a rozvoje, nebo se na tuto práci/poslání připravují, jedinečnou možnost systematického, intenzivního a interaktivního vzdělávání, specializaci na osobnostní rozvoj, emoční a sociální kompetence a práci s osobnostními tendencemi. Kurz je zaměřen na metodické základy vedení interaktivního školení a rozvoj osobnosti školitele formou aktivního tréninku metod a technik, vzájemné zpětné vazby, sdílení zkušeností, praktických rad a doporučení lektora.
Zde zařazujeme také kurzy Emoční inteligence, Koučování, Typologie, Prezentaci

Přínosy kurzu

- Poznáte a získáte schopnosti pracovat s úspěšnými didaktickými metodami a technikami.
- Naučíte se pracovat se zpětnou vazbou. Osvojíte si komunikační dovednosti.
- Naučíte se optimálně přistupovat ke klientovi při výuce pomocí různých forem a nástrojů výuky.
- Budete schopní efektivně pracovat s problematickou skupinou.
- Prohloubíte si znalosti a dovednosti, které povedou k vyšší efektivitě výuky.
- Budete připraveni na krizové momenty, které mohou během výuky nastat.
- Identifikujete cílovou vzdělávací skupinu a následně tomu přizpůsobíte výuku.
- Naučíte se vytvořit tréninkový scénář
- Co účastníci Vašeho kurzu potřebují k tomu, aby se učili a chtěli se učit
- Jak pracovat s pozorností a únavou
- Jak pracovat s málo motivovanými lidmi