Mentální techniky a trénování paměti

Co Vám kurz nabízí

Kurz Vás naučí novými  metodami (výklad a nácvik paměťových strategií - mnemotechnik,
cvičení pro různé poznávací funkce vybavování z dlouhodobé paměti, zrakově-prostorovou orientaci, logický úsudek apod.) efektivně v krátkém čase lépe používat  svou paměť.

- Snadno pochopíte způsoby fungování  paměti a naučíte se lépe prakticky zpracovávat informace, jejich uchovávání i vybavování.
- Získáte řadu užitečných informací a zdokonalíte se v praktickém využívání svých poznávacích funkcí.
- Osvojené dovednosti se pak projeví v životě při  každodenních činnostech, zvládání obtížných i běžných úkolů a v neposlední řadě i na  sebevědomí každého člověka.
- Lidská paměť, krátkodobá i dlouhodobá, potřebuje pravidelnou činnost.
- Pouze tím se kapacita a využití paměti může kvalitně používat až do vysokého věku.

Přínosy kurzu

Po absolvování kurzu už vždy víte, že zapamatovat a vzpomenout si na cokoliv je víc než jednoduché!