Neverbální komunikace - tajná řeč těla

Co vám kurz nabízí

Často si   neuvědomujeme,  že přibližně jedna desetina našeho celkového projevu souvisí s obsahem mluveného slova, přibližně třetinu představují tóny, intonace naší řeči a více než polovinu prozrazuje řeč našeho těla. Jestliže je řeč těla tak důležitá, dědí se od předků,  rodíme se s ní nebo jsme schopni se jí naučit? Cílem tohoto kurzu je zjistit, jaké signály vysíláme a co o nás řeč těla říká druhým a co se naopak my můžeme dovědět o ostatních.

Přínosy kurzu

- Vzpomenete si, že při  komunikaci jde nejen o informace, ale i o vztahy
- Získáte přehled o různých typech neverbální komunikace
- Zvětšíte svou  schopnost rozumět tomu, co se děje v lidech ve Vašem okolí
- Poznáte neverbální signály manipulace
- Naučíte se, jak pomocí neverbální komunikace podpořit přesvědčivost vlastního projevu