Neverbální komunikace v obchodní praxi

Co Vám kurz nabízí

- Správné a kvalitní řízení obchodního jednání je předpokladem úspěšného obchodu.
- Pomůžete Vám získat, případně rozvinout dovednosti a kompetence, které Vám pomohou ve vyjednávání a vedení efektivního obchodního jednání.
- Profesionální obchodník a kvalitní  manažer by měl vědět, jaké správné postupy  aplikovat   při obchodním kontaktu.

Přínosy kurzu

- Více si osvojíte praktické techniky a dovednosti při vyjednávání.
- Naučíte se, jak, kdy a proč používat konkrétní strategie při kontaktu s obchodním partnerem.
- Zvládnete specifické situace během jednání.
- Tréninkovou metodou načerpáte praktické zkušenosti.
- Budete schopni vést obchodní jednání efektivně a úspěšně.
- Osvojíte si nebo posílíte prvky neverbální komunikace, které Vám usnadní vedení obchodního jednání.
- Naučíte se porozumět chování druhého účastníka obchodního kontaktu.