Odkryjme své vnitřní schopnosti aneb harmonie psychiky a těla

Co Vám kurz nabízí

Kurz se zaměřuje na poznání toho jak pracuje lidský mozek a jak jsme schopni znásobit svůj pozitivní vliv na svůj život, jak a proč fungují techniky mentální práce a jak se lze dopracovat ke stabilní změně nežádoucích návyků.
Poznáte a zažijete vědomé přeladění do  hladiny alfa - základní  technika zpomalení  frekvence mozkových vln, ale také další způsoby technik vytvářející stabilní změnu nežádoucích návyků, vč. relaxačních technik pro uvolnění mysli i těla a vědomí pocitu naplnění. Naučíte se také mentální techniky pro vnitřní podporu. Kurz nabízí i mnoho dalšího pro mnohostranné využití v praktickém každodenním životě.  Chcete-li poodkrýt bezpečně roušku své osobnosti a vydat se za osobnostním růstem, jste na správném místě!

Přínosy kurzu


- Naučíte se poznávat své pocity a správně naslouchat signálům svého těla.
- Získáte nový pohled na svůj přístup ke zdraví, myšlení, hodnotám, návykům a chování.
- Dozvíte se co je ve skutečnosti psychosomatika.
- Naučíte se „dobíjet baterky" (zvýšit životní energii) a harmonizovat psychiku i tělo.
- Dokážete upevnit nové postoje ke svému zdraví, tělu, péči o sebe i pocitu vnitřní sebedůvěry.
-  Poznáte sílu vlastní mysli prostřednictvím sebeprogramování a pozitivního myšlení.
- Pochopíte svůj mechanismus dosavadních návyků a naučíte se používat techniky, kterými lze přeprogramovat nežádoucí vzorce chování, resp. myšlení.
- Získáte znalosti uplatnitelné pro každodenní osobní i pracovní život.