Poznejme lépe sami sebe s enneagramem

Co Vám kurz nabízí

Kurz se zaměřuje na rozpoznání osobnostních stylů, typů komunikace a možnosti jejich využití, zvládání mezilidských konfliktů a poskytování vhodné zpětné vazby. Je nástrojem pro lepší péči o vztahy (partnerské, rodičovské) a účinnější výchovu dětí. Kurz tedy nabízí poznání uceleného systému typologie osobnosti. Otevře se Vám pohled na nejvnitřnější motivy jednání Vás samých i vašich blízkých a lidí kolem Vás. Chcete-li poodkrýt bezpečně roušku své osobnosti a vydat se za osobním růstem, jste na správném místě!

 

Přínosy kurzu

- Pochopení svého chování a vnitřních motivů
- Jasnou mapu pro lepší orientaci sám v·sobě, konkrétní představu o vnitřních motivech typu
- Uvědomění kvalit a kompetencí, ale i limitů jednotlivých typů
- Ujasnění rozdílů a podobností mezi typy, nástroje rozvoje jednotlivých typů
- Pochopení svého jednání a jednání druhých lidí, poznáte své silné a slabé stránky a návod jak s nimi pracovat
- Pochopíte, proč máte s někým potíže a jiného dokážete bezprostředně přijmout
- Uvědomíte si kořeny konfliktů, jak se jim vyvarovat, jak je zvládnout...
- Co v knize nenajdete: zážitek setkání s lidmi stejného i odlišného ennea-typu než jste vy
- Získáte znalosti uplatnitelné pro každodenní osobní i pracovní život