Poznejme lépe sami sebe s enneagramem

Co Vám kurz nabízí

Kurz se zaměřuje na rozpoznání osobnostních stylů a představuje možnost mnohostranného využití v praktickém každodenním životě. Je nástrojem pro lepší orientaci ve vztazích (partnerské, přátelské, pracovní...) a stejně tak i účinnější výchovu dětí. Kurz tedy nabízí poznání uceleného systému typologie osobnosti, a to včetně Vašich silných a rozvojových stránek a zároveň představuje možnosti jak s nimi pracovat. Otevře se Vám pohled na nejvnitřnější motivy jednání Vás samých i Vašich blízkých a lidí kolem Vás. Chcete-li poodkrýt bezpečně roušku své osobnosti a vydat se za osobnostním růstem, jste na správném místě!
 

 

Přínosy kurzu

- Pochopení svého chování a vnitřních motivů
- Předkládá jasnou mapu pro lepší orientaci sám v sobě, konkrétní představu o vnitřních motivech typu
- Pomáhá k uvědomění si kvalit a kompetencí, ale i limitů jednotlivých typů
- Ujasňuje rozdíly a podobností mezi typy, nabízí nástroje rozvoje jednotlivých typů
- Usnadňuje pochopení svého jednání a jednání druhých lidí, stejně tak poznání svých silných a slabých stránek a ukazuje jak s nimi pracovat
- Pochopíte, proč máte s někým potíže a jiného dokážete bezprostředně přijmout
- Uvědomíte si kořeny konfliktů, jak se jim vyvarovat, jak je zvládnout...
- Zažijete setkání s lidmi stejného i odlišného typu než jste Vy
- Získáte znalosti uplatnitelné pro každodenní osobní i pracovní život