Praktická firemní komunikace

Co vám  kurz nabízí

Rozvoj komunikace uvnitř firmy, osvojení technik efektivní interní komunikace loajalita k firmě, budování týmu a vztahů mezi pracovníky, posílení sounáležitosti a sebeuplatnění lidí ve firmě. Tréninkový kurz je určen všem, kdo pracují na zlepšení vztahů na pracovišti, a těm, kteří přemýšlejí, jak si lépe porozumět s okolím, jak zefektivnit svoji komunikaci s mnoha různými lidmi v různých situacích.

Přínosy kurzu

- Zvládnete zásady vyšší úrovně komunikace se spolupracovníky.
- Osvojíte  si různé komunikační styly.
- Naučíte se empaticky (efektivně) komunikovat se svými kolegy a zákazníky, účinně se přizpůsobit odborné „zdatnosti" svých „protějšků" a měnit strategii komunikace, a současně efektivně využívat dostupných „komunikačních kanálů".