Profese a profesionalita s enneagramem

Co Vám kurz nabízí

Projdeme nácvikem komunikace, kdy se jedná se o typizační strukturovaný rozhovor, pomáhající určit silné i slabé stránky osobnosti (žádné klasické dotazníky!).

- Jde o psychodiagnostický nástroj, jehož hlavním účelem je sebeobjevování jako základ pro rozvoj osobnosti. VY sami jste na sebe největším odborníkem. 
- Nejde o škatulkování, ale o určení typického způsobu prožívání a chování, který již používáte!

Přínosy kurzu

- Pochopení svého chování a vnitřních motivů
- Jasnou mapu pro orientaci ve vašem nitru
- Ujasnění svých zdrojů, limitů, potřeb
- Praktické nástroje změny
- Uvědomění si kvalit a kompetencí, ale i limitů jednotlivých typů
- Ujasnění rozdílů a podobností jednotlivých typů
- Trénink konstruktivní vědomé komunikace
- Uvědomění KAM jít, JAK se tam dostat, CO z toho budu mít (ZISK), až se tam dostanu