Psychologie prodeje

Co Vám kurz nabízí

- Zdokonalíte svoje stávající znalosti a dovednosti.
- Osvojíte si komunikační techniky, které pomáhají v kontaktu se zákazníkem.
- Získáte systematický psychologický názor na jednání prodejce.
- Naučíte se úspěšně projít konfliktní situace.
- Odhalíte a poznáte zákazníkovu strategii.
- Odstraníte chyby, které souvisí s neverbální komunikací.
- Naučíte se vést obchodní jednání k úspěšnému výsledku.
- Naučíte se pracovat s námitkami a vhodně argumentovat.
- Odstraníte běžné komunikační zábrany.