Relaxace a stres v každodenním životě

Co Vám kurz nabízí

Umění odpočívat patří k základním dovednostem člověka, který si chce uchovat duševní a tělesné zdraví. Relaxace je jednou z forem řízeného odpočinku. Její zvládnutí přispívá ke kladnému sebepojetí, emoční stabiliitě a zakotvení člověka ve vlastním těle. Přínosem je také zkvalitnění schopnosti koncentrace a paměti. Díky zvládnutí relaxačních technik můžeme kontrolovat svoje optimální „pracovní nastavení". Zážitkový kurz je určen pro všechny, kdo chtějí optimálně zvládnout tlak dnešní doby.

- Kurz se zaměřuje jak na teorii a různé typy relaxačních technik, tak především na praktický trénink.
- Účastníci se seznámí s postupy různých relaxačních metod (autogenní trénink, progresivní relaxace, autosugesce aj.), sloužících k pozitivnímu ovlivnění vlastního podvědomí a těla se zaměřením na odolnost proti trémě, zbavení stresu, rozvoj duševní pohody a pozitivního náhledu na svět.
- Cílem kurzu je nácvik dovednosti relaxovat a podpořit schopnost kontrolovat vlastní stres, popřípadě regulace některých psychických funkcí a vytvoření individuálního postupu pro péči o své duševní zdraví.

Přínosy kurzu

- Účastníci se seznámí s postupy různých relaxačních metod (autogenní trénink, progresivní relaxace, autosugesce aj.), sloužících k pozitivnímu ovlivnění vlastního podvědomí a těla se zaměřením na odolnost proti trémě, zbavení stresu, rozvoj duševní pohody a pozitivního náhledu na svět.
- Cílem kurzu je nácvik dovednosti relaxovat a podpořit schopnost kontrolovat vlastní stres, popřípadě regulace některých psychických funkcí a vytvoření individuálního postupu pro péči o své duševní zdraví.