Strategický leadership nové generace

Co Vám kurz nabízí

Kurz se zaměřuje na dovednosti, které jsou klíčové pro manažery a specialisty - rozvíjíme a prohlubujeme konkrétní dovednosti komunikace, prezentace, týmové spolupráce a vedení lidí. Kurzy odhalí tajemství skutečného vnitřního leadershipu vedoucího k efektivnímu vedení lidí a k vyšším výkonům s minimálním výdejem energie.

- Cílem je pomoci účastníkům odstranit vnitřní bloky a nefungující přesvědčení, probudit svůj vnitřní potenciál, dokázat motivovat sebe a druhé, vytvořit týmového ducha, nastartovat k cíli.
- Cílem kurzu je vytvořit nástroj emočního a sociálního rozvoje pro manažera velkých i středních firem se specifickým způsobem rozvoje v oblasti emoční inteligence, sociální zralosti a osobního rozvoje.

Přínosy kurzu

- Kurz je postaven na celostním vedení člověka - leadera k dosahování výsledků.
- Umění tvorby týmové diskuse dané problematiky v podmínkách firmy, utříbení názorů, docílení týmové shody, pevné vedení byznysu.
- Praktické výstupy, na kterých lze stavět konkrétní opatření pro zlepšení.
- Zvýšíte svojí konkurenceschopnost.
- Naučíte se dosahovat cílů jednoduchými a účinnými způsoby.
- Budete schopni systematicky rozhodovat a řešit problémy.
- Získané dovednosti okamžitě uplatníte v praxi a vyvarujete se zbytečným chybám ve vedení a řízení.
- Zjistíte možnosti a výhody delegování pravomocí a kompetencí.
- Efektivně nastavíte procesy ve firmě.
- Vytvoříte koncepční strategii, která zajistí stabilitu firmy.