Stress management

Co Vám kurz nabízí

Cílem kurzu je pomoci najít zdroje stresu a potenciálního syndromu vyhoření, kterými jsou lidé ve firemním či korporátním prostředí mimořádně ohroženi a naučit se stresem efektivně pracovat.Naučíme se jak čelit stresu a jak jej efektivně odbourávat. Osvojíme si strategie zvládání náročných situací, chování v každodenní zátěži a zdravé komunikace s nadřízeným, jeho podřízenými i externími klienty. Procvičíme několik technik směřujících k zachování duševní rovnováhy a posílení osobnostních kvalit. To vše s cílem zdokonalit profesní dovednosti a zároveň přispět k pocitu radosti z práce a spokojenosti v životě.

Přínosy kurzu

Naučíte se prakticky co dělat v přetížení - proč vzniká stres a co s ním mohu dělat. Účastníci si v průběhu kurzu osvojí zásady prevence stresu, péče o duševní a zdravotní rovnováhu. Pochopíte, co je to stres a význam působení stresu v životě. Dokážete zmapovat kumulované důsledky stresů, zjistit jeho individuální zdroje, projevy a důsledky.Naučíte se jednodušší autoregulační techniky. Celkově zvýšíte kvalitu svého pracovního života., uvolnit se a zvládat krizové situace, dokážete navýšit svou stabilitu a efektivitu výkonu.