Team building - rozvoj vztahů a týmové spolupráce

Co Vám kurz nabízí

Pro chod firmy je velmi důležité, aby její zaměstnanci pracovali v týmu, ve kterém jsou spokojení, kde fungují korektní pracovní vztahy. Týmový kurz je cesta, jak poskytnout zaměstnancům prožití společných chvil a zážitků mimo pracovní prostředí, jak zlepšit komunikaci a spolupráci v týmu, jak zvýšit motivaci a produktivitu týmu a posílit týmového ducha.

- Program je vždy pro konkrétní pracovní týmy v různé fázi skupinové dynamiky, účastníci jsou rozděleni do pracovních týmů.
- Následná reflexe s lektorem - facilitátorem pojmenuje možné nedostatky a rezervy, které vyústí ve společně vytvořený plán pro vyšší efektivitu skupiny při další aktivitě.

Přínosy kurzu

- Poznání, jak fungují skupiny - co odlišuje skupinu od týmu, porozumění týmových rolí a využití poznatků o týmových rolích.
- Návod co udělat pro dosažení synergického efektu týmové práce.
Pochopení toho, proč se lidé brání týmové práci, objasnění fungování vztahů ve firmě a v týmu, poodhalení zákulisí nefungujících vztahů.
- Navýšené umění řešit protichůdné návrhy a konflikty, odhalení brzd produktivity.
- Získání sociogramu existující skupiny, dobrý návod na produktivní a harmonické vztahy ve firmě a v týmu.
- Revitalizace uvíznutých komunikačních kanálů.