Time Management

Co Vám kurz nabízí

Získáte nástroje a dovednosti k efektivní práci se svým časem, naučíte se rozlišovat priority, pomůžete si k  lepší organizaci a využívání času. Naučíte se, jak poznat, kde se vám čas ztrácí, osvojíte si základní principy time managementu a techniky pro určování priorit a práci s nimi. Budete umět pracovat se svými návyky a efektivně je měnit.

Přínosy kurzu

V průběhu našeho kurzu Time Managementu získáte znalosti, které se týkají zjištění dosavadního stavu a identifikování chyb ve stanovování priorit a formách plánování. V kurzu pracujeme s nejmodernějšími poznatky z oblasti psychologie, jako je např. systematické zacházení s cíli. V rámci kurzu dále rozvinete svoji schopnost správně stanovovat cíle a priority, volit nejoptimálnější přístupy k jejich realizaci i dosahování, osvojíte si konkrétní postupy jak efektivně uspořádat vlastní čas a minimalizovat tak nadbytečný stres. Získáte nové informace a dovednosti z oblasti aplikované psychologie a teorie managementu.