Umění poutavé prezentace

Co Vám kurz nabízí

Získáte základní znalosti o obsahových odlišnostech prezentace v různých situacích.Naučíte se "prodat" své nápady, myšlenky, postřehy, cíle, či úkoly.Seznámíte se s triky zkušených prezentátorů.Zjistíte, co všechno je nutné udělat v rámci přípravy prezentace.


- Naučíte se odhadnout skryté motivy a zájmy posluchačů.
- Seznámíte se s principy zahájení prezentace, vedení a zakončení prezentace.
- Vyzkoušíte si prezentaci před kolegy a dozvíte se ze zpětných vazeb, jakých chyb se dopouštíte.
- Získáte náměty na zlepšení.Posílíte svou sebedůvěru.
- Vyzkoušíte si osvědčené strategie zvládání trémy.
- Veřejné vystoupení se pro vás stane hrou a zábavou.

Přínosy kurzu

Po absolvování kurzu jsou účastníci schopni připravit strukturu prezentace, verbálně i neverbálně zaujmout posluchače, pohotově reagovat na podněty z publika, ovládat připomínky a negativní posluchače, efektivně prezentovat své myšlenky, názory nebo produkty.
Kurz je veden cestou zážitkové pedagogiky, rozvoje sebepoznání a změny postojů. Účastníci zažijí různá cvičení, "hry", nácviky, diskuse, moderace, hraní rolí, relaxační cvičení, aktivity, ruch a změny.