Úspěšná komunikace

Co Vám kurz nabízí

Tento kurz by se dal také nazvat kurzem osobního magnetismu. Je určen těm, kteří chtějí zdokonalit své vystupování a zejména komunikaci... je tedy určen všem, kdo pracují na zlepšení vztahů na pracovišti, ale i těm, kteří přemýšlejí, jak si lépe porozumět s okolím, jak zefektivnit svoji komunikaci s mnoha různými lidmi v různých situacích včetně partnerství a výchovy dětí.

Kurz je veden tréninkovu formou a jsou v něm zařazeny témata jako např. komunikační bariéry, pravidla pro úspěšnou komunikaci, neverbální komunikace, a jiné...

Přínosy kurzu

- Pochopení svého chování a vnitřních pohnutek i motivů ve zvoleném stylu komunikace
- Uvědomění si kvalit a kompetencí, ale i limitů vlastní komunikace
- Pochopení svého komunikačního stylu, svých silných a slabých stránek 
- Získání bohatých znalostí uplatnitelné pro každodenní osobní i pracovní život