Vedení a řízení lidí I.

Co Vám kurz nabízí

Naučíte se posilovat firmu a konkrétní tým silnými stimuly a vlastní motivací, vytvářet podmínky pro spolupráci tak, aby všichni věděli, co mají dělat, jak to mají dělat a hlavně proč!

- Management nastavuje základy a principy pro komunikaci ve firmě.
- Hlavním nástrojem dnešní doby je proto efektivní manažerská komunikace!
- Vyhněte se manažerským chybám ve své kariéře!

Přínosy kurzu

Po absolvování budou účastníci ovládat:


- Vedení (leadership) a řízení (management)
- Různé situační styly vedení
- Koučování spolupracovníků
- Výběr zaměstnanců
- Motivace a vedení k výkonnosti
- Hodnocení zaměstnanců
- Řízení, vedení a motivace týmu
- Týmovou práci a týmovou dynamiku