Vedení ročních pracovních pohovorů – hodnotící rozhovory se zaměstnanci

Co Vám kurz nabízí

Cílem kurzu je naučit vedoucího pracovníka efektivně vést hodnotící pohovor (rozhovor), aby zaměstnance motivoval a dodával jim energii do budoucího výkonu. Hlavní přínos pravidelného „hodnocení" spočívá ve společné analýze výkonu zaměstnance (zhodnocení uplynulého období), stanovení jeho pracovních i osobních cílů a úkolů na období příští a zejména pak v podpoře jeho motivace včetně určení oblasti, kde by měl zaměstnanec najít další prostor ke zlepšení své práce. Častým problémem takového pracovního rozhovoru je formálnost, přílišná složitost anebo chybějící dialog - oboustranná zpětná vazba s nadřízeným. Efektivita pravidelného hodnocení se opírá o tři předpoklady: oboustrannou přípravu, oporu v konkrétních příkladech a aktivní spoluúčast hodnoceného. Tento interaktivní tréninkový kurz Vám nabízí formou praktického procvičování a sdílení znalostí i dovedností a moderních přístupů vyvarovat se chyb ve vedení pracovního rozhovoru a naučit se jej vést efektivně a na profesionální úrovni.

 

Přínosy kurzu

- Pochopíte principy hodnotících - pracovních rozhovorů jako nástroj efektivní motivace zaměstnanců.
- Naučíte se strukturovaně vést hodnotící rozhovor a zvládat i případné emočně náročné situace během něj.
-  Vyjasníte a sjednotíte požadavky, cíle a úkoly mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
- Získáte nástroj ke stabilizování a efektivnímu rozvoji kvalitních zaměstnanců.
Zjistíte vytíženost zaměstnance, jeho cílů a potřeb.
- Vyzkoušíte si vše v praxi a získáte zpětnou vazbu o Vašem pokroku.