Vize, poslání a firemní hodnoty

Co Vám kurz nabízí

Každá loď, která má zdárně doplout do cíle, potřebuje schopné námořníky a mít správný směr plavby. Stejně tak každá firma, chce-li být úspěšná, potřebuje kvalitní a odhodlané zaměstnance a jasný směr - zacílení.
Pojďme se tedy společně zamyslet nad tím, odkud a kam „pluje" vaše loď a jaké postoje, myšlenky a chování podpoří náš vytyčený směr!

Souhlasíte, že správná a zdravá firemní kultura je základ dlouhodobého úspěchu a prosperity firmy? Chcete se naučit, jak ji efektivně spolu-tvořit a upravovat v souladu s hodnotami vašich zaměstnanců a jak ji napravit tam, kde zatím nefunguje dobře? Špatně nastavená nebo chybějící firemní kultura je totiž často příčinou vzniku nedorozumění, demotivace - pocitu malé perspektivy, ale také konfliktů v organizaci, což má v důsledku negativní dopad na hospodářské výsledky firmy, schopnost získávat nové zákazníky anebo i nové zaměstnance. Přijďte se tedy naučit, jak ovlivňovat firmu tím správným a žádoucím směrem.

Na tomto kurzu Vám představíme efektivní budování zdravé firemní kultury, která vychází z přímo z osobních hodnot vašich zaměstnanců, a proto není vnímána jako „diktát", ale jako společná, přijatelná a očekávaná forma firemního chování. Získáte praktická doporučení, jak v organizaci nastavit proces tvorby, resp. obnovy těchto hodnot. Dozvíte se, jak efektivně pracovat s hodnotovým rámcem vašich kolegů - zaměstnanců, který je jedním z důležitých pilířů firemní kultury.

Přínosy kurzu

Absolventi kurzu získají dovednosti potřebné k vybudování srozumitelného a pro pracovníky bezpečného prostředí a shodnou se na tom, jaké chování a přístup k práci organizace preferuje.
 • Stanovení firemní vize a poslání z pohledu každodenní praxe
 • Pilíře firemní kultury
 • Tvorba společných, očekávaných a přijatelných firemních hodnot
 • Porovnání stávajícího stavu se žádoucím a na tomto základě identifikovat potřebné změny.
 • Role managementu v rozvoji organizace
 • Firemní kultura s orientací na výsledky a zaměstnance
 • Znaky firemní kultury z perspektivy vnitřní (zaměstnanecké) a vnější (klientské)
 • Zapojení řadových pracovníků do budování firemní kultury
 • Zpětná vazba jako základní kámen firemní kultury
 • Význam manažerských vzorů a přesahy k leadershipu
 • Praktické příklady, modelové situace