Koučování zákazníka

Co Vám kurz nabízí

- Co můj zákazník skutečně potřebuje? Co ho trápí?
- Jak mohu systematicky zmapovat jeho potíže?
- Jaké jsou dopady potíží na jeho firmu nebo přímo na něj?
- Jaké konkrétní užitky mého řešení mu mohu nabídnout?

Nejen na tyto otázky vám může pomoci odpovědět náš kurz!

Přínosy kurzu

- Při kurzu  "koučování" se zaměříme na osobní rozvoj, plánování osobních cílů, životních rolí a poslání.
- Účastníci projdou praktickým nácvikem metod pro obchodní styk, které musí zákaznický kouč bezpečně ovládat k tomu, aby mohl efektivně rozvíjet svůj obchod.
- Získáte vyšší sebedůvěru a schopnost uplatňovat své prodejní schopnosti, díky motivaci zvýšíte vlastní výkonnost a tím i výsledky firmy, cítíte spoluzodpovědnost za rozvoj sebe i firmy,upevníte svůj vztah k firmě, produktu, službě.