Přijímací pohovory a jejich efektivní vedení (assessment centre)

Co Vám kurz nabízí

- Zvolit profesně a lidsky vhodného zaměstnance z „omezeného množství profesionální pracovní síly na trhu" je velmi odpovědný a nesnadný úkol.
- Omyl ve výběru totiž prokazatelně zvyšuje náklady a současně negativně ovlivňuje sociálně-pracovní klima či image firmy.
- Profesionální odborné poradenství při výběru uchazečů o zaměstnání - hloubkové  posouzení   profesionálních a lidských kvalit a možností uchazeče s využitím více diagnostických metod.

Přínosy kurzu

- Konkrétní zadání je vždy koncipované zadavateli a obsazované pozici
- Zvolené  metody  vychází z náplně a klíčových kompetencí pozice
- Uchazeči splňují  požadavky zadání svým osobnostním potenciálem
- Dodáme kompletní psycholog. a profesní diagnostiku
- Zadavatel bude informován o možnostech  pracovníkova růstu a rozvoje, případně riziku při zátěži
- Naučíme  Vaše HR specialisty nové a zcela zásadní zkušenosti